Nejnovější články

V noci z pondělí 30. dubna na úterý 1. května, se na havlovickém hřišti konalo pálení čarodějnic. Čarodějnický průvod začal o půl sedmé a vedl od výzmburského podhradí až na hřiště, kde byla v osm hodin zapálena vatra.

redaktor: Anna Pragerová
kamera:  Josef Provazník
střih: Josef Provazník

Pálení čarodějnic je tradiční akce pořádaná 30. dubna. Letošní rok nebyl vyjímkou a proto můžete shlédnout v přiložené reportáži čarodějnice v Batňovicích, které se sem slétli.

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Jiří Říha
střih: Josef Červeňák

 Dne 28. dubna 2012 v úpickém divadle A. Jiráska  uvádí  Jednota divadelních ochotníků Úpice premiéru hry Klimenta Václava Klicpery „Každý něco pro vlast." Divadlo začíná v 19.30 hodin.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera:  Josef Provazník
střih: Josef Provazník

V říjnu roku 1907 se stal starostou bývalý ředitel dívčí školy Václav Pitaš. Za dob jeho úřadování byly v Úpici postaveny tři nové mosty - F. L. Riegra, Svatopluka Čecha a Palackého. Rozkvět Úpice pokračoval i v oblasti tkalcovství. Novou továrnu postavil Ferdinand Mroženský a sídlo tu měla i tkalcovna Antonína Hellera, která měla provozovnu v Suchovršicích. Václav Pitaš byl ale starostou i v době ne zrovna nejveselejší - v době 1. světové války. Poslední úřední smlouvu, kterou podepsal jako starosta, byla smlouva s elektrárnou Poříčí o dodávkách elektřiny pro město Úpice.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Do Jaroměře se 25. a 26. dubna sjela elita kovářských škol z celé republiky. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle jednotlivých učebních oborů - kovář a podkovář, umělecký kovář a zámečník, uměleckořemeslné zpracování kovů a strojní kovář.

Jednotlivé soutěžní úkoly byly bodově ohodnoceny nezávislou komisí ze Sdružení uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů - podkovářů Čech, Moravy a Slezska. O výsledcích ale nerozhodovala jen kvalita výrobků, ale i dodržování bezpečnostních předpisů.

redaktor: Monika Voleská
kamera: Jiří Říha, Josef Provazník
střih: Martina Adamů

Dubnový díl pořadu Na slovíčko jsme zaměřili na jeden jediný, ale za to velmi pozitivní bod, který se týká Úpice, a to výhru v soutěži Čistá obec 2011.

 

redaktor: Martina Adamů
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha
střih: Martina Adamů

 

Celkem 21 hlídek mladých zdravotníků absolvovalo 25. dubna čtyřkilometrovou trasu s jedenácti stanovišti, kterou připravila Místní skupina ČČK, ZŠ a MŠ Havlovice a ZŠ Úpice- Lány v rámci 12. ročníku Zdravotnického víceboje. Děti byly rozděleny do dvou věkových kategorií, ve kterých si vítěz odnesl putovní pohár.

redaktor: Martina Adamů
kamera: Josef Provazník
střih: Martina Adamů

Jak žít v době plné nástrah? Tak právě tato otázka zajímala rodiče, kteří dorazili na besedu s touto uznávanou lektorkou na ZŠ-ÚL. Odbornice na slovo vzatá rozebrala s posluchači témata jako nevhodné chování dětí spojené s pubertou, kouření nezletilých nebo kyberšikana, která je s rozvojem elektroniky velmi probíraným tématem poslední doby.

redaktor: Martina Adamů
kamera: Josef Provazník
střih: Martina Adamů

Předsletovou akademii jsme měli možnost navštívit v sobotu 21. dubna roku 2012 a její součástí byl velmi bohatý program. Sokolové si pro nás připravili celkem šest sletových skladeb, gymnastické vystoupení a ukázku hodin aerobiku.

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Václav Kriegel
střih: Václav Kriegel

Starší články:     1   ....   395  396  397  398  399   ....   430

Televize JS © 2011

Ji Seda - Video-JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

TELEVIZE JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Ji Seda

Seifertova 899, 542 32 pice
mob. 603 805 292