Rubrika Úpičtí starostové a jejich starosti celé články    |    rychlý výpis

1   2  3

Poslední díl našeho pořadu Úpičtí starostové a jejich starosti nás přivádí až do úplné současnosti. Představíme vám poslední dva starosty - Ing. Iljanu Beránkovou, která v Úpici na nejvyšším postu působila v letech 2006 - 2010, a Ing. Jaroslava Hůlka, který je v čele města dodnes.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

13. a 14. listopadu 1998 se konaly volby do městského zastupitelstva. Novým starostou byl zvolen Ing. Zdeněk Peterka. V minulých letech se v Úpici hodně budovalo a město se tak značně zadlužilo. A to více než 42 miliony korun. Tato částa byla rozpočtena ke splácení na dalších 6 let.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Po listopadu 1989 došlo nejen v Úpici k převratným změnám.V Úpici se 1. února konalo mimořádné plenární zasedání MěNV, ze kterého vzešel předseda Ing. Jiří Těmín a 10 nových poslanců. A v listopadu 1990 se konaly první řádné komunální volby. Městský národní výbor je znovu městským úřadem. Nevolí se poslanci s předsedou, ale zastupitelé a starosta. A tím zůstal i nadále Jiří Těmín. Ten funkci starosty města zastával až do roku 1998.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

V době, kdy se předsedou města stal Jiří Ročňák, se v Úpici budovala kanalizace a vodovod na Veselce, byl dokončen autokemp a na Spartě se sjelo 2.700 cvičenců na Okrskovou spartakiádu. Největším počinem však byla stavba nové silnice od mostu na Závodi a stavba nového šikmého mostu přes Úpu, dnešního mostu II. odboje.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Od roku 1970 byl v čele města předseda Vladimír Klimek. A v roce 1976 ho vystřídal Antonín Jansa. Za dob jejich vedení město prošlo řadou změn. Byla vybudována sídliště na Nové Závodi a Pod Skalkou. A velkého rozvoje se dočkal i Sychrov - přibyla velká zástavba ve Rtyňce.
K Úpici byly připojeny dvě sousední obce. V roce 1973 Suchovršice a v roce 1975 Radeč. Úpice se tak rozrostla na 7 060 obyvatel.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Lubomír Středa do funkce nastoupil 1. července 1968, tedy v době dost exponované a plné politických změn a nejasností. V této době se dokončovalo kulturní středisko na Dlouhých Záhonech, Juta začala stavbu závodní jídelny a společenského sálu a také nové železobetonové lávky přes řeku Úpu.
Přišly ale i události, které nebyly tak příjemné - 21. srpen 1968 a okupace Československa vojsky Sovětského svazu a bratrskými armádami.A nikdo nevěděl, co bude dál.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

V květnových volbách roku 1960 byl zvolen nový místní národní výbor a jeho předsedou se stal Zdeněk Finger. Hned v červenci stál u sloučení činnosti kulturních zařízení v Kulturní klub ROH. Za jeho doby bylo modernizováno sychrovské kino a továrny Juty, Transporty a Texlenu, bylo otevřeno autobusové nádraží a novinkou byly také samoobsluhy.
V roce 1962 bylo napuštěno koupaliště na Podrači a v roce 1963 byl zbourán chátrající společenský sál a divadlo u Vacků. Zdeněk Fingr na funkci předsedy MěNV rezignoval v červnu roku 1968.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

V květnu 1954 se v Úpici uskutečnily komunální volby a předsedou MNV se stal Josef Bárta. Za doby jeho působení v čele města byl otevřen sportovní stadion. Starý železný most na Závodi byl stržen a na jeho místě vznikl most nový - betonový, s jedním pilířem.
V souvislosti s jeho stavbou byla ubourána pravá část Vackova hostince a taneční sál a jeviště, které tu bylo, potom sloužilo už jen jako sklad obilí a všelijakých beden. V roce 1959 byla otevřena úpická hvězdárna a začalo se se stavbou autobusového nádraží.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Po převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 došlo k radikálním politickým změnám, které se dotkly i našeho města. Nově byl sestaven MNV. Ze 36 členů pléna jich bylo 20 z KSČ a předsedou se stal Jaroslav Müller, který byl také členem komunistické strany.
V letech 1949 - 1951 byla provedena kompletní likvidace soukromého majetku. Znárodněny byly všechny zbývající podniky a továrny, drobná řemesla byla buď zlikvidována nebo přešla pod komunální podniky, velkoobchody byly zestátněny, a obchody buď zavřeny nebo taktéž znárodněny.

redaktor: Antonín Kubíček, Monika Voleská
kamera: Josef Provazník, Václav Kriegel, Jiří Středa
střih: Monika Voleská

Televize JS © 2011

Ji Seda - Video-JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

TELEVIZE JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Ji Seda

Seifertova 899, 542 32 pice
mob. 603 805 292