Rubrika Batňovice celé články    |    rychlý výpis

1   2   3  4  5  6  7

Dost bylo Hubertovy jízdy na Kvíčale, Máša Jiroušková se nadchla pro úplně novou akci, která v našem regionu není až tak častá. Jedná se o vozatajské hobby závody. 

redaktor: Radek Baudyš
kamera: Vratislav Karas
střih: Vratislav Karas
čas: 3:19

Díky přeshraniční spolupráci občanského sdružení Chalupění došlo k otevření zrekonstruované stodoly v polském skanzenu v Pstražně. Do ní byly umístěny české exponáty z Muzea zemědělství a řemesel v Radči. Slavnostnímu otevření této stodoly mohli také přihlížet členové, pracovníci a fanoušci tohoto občanského sdružení, pro které byl vypraven autobus.

redaktor: Jan Šrůtek
kamera: Vratislav Karas
střih: Vratislav Karas
čas: 2:55

V sobotu 7. 6. 2014 se u Klondaiku konal den obce Batňovice spojený s dětským dnem. Na děti čekalo celkem 10 disciplín. I na rodiče čekal bohatý program. Díky krásnému počasí a dobré zábavě se nikomu nechtělo domů.

redaktor: Aneta Jiránková
kamera: Jiří Říha
střih: Vratislav Karas
čas: 2:32

V neděli 14. dubna byla v Batňovicích zahájena velikonoční výstava. Podílely se na ní batňovická škola a školka. Svá díla zde také vystavovali jednotlivci. Součástí výstavy byl také prodej velikonočních předmětů.

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Vratislav Karas
střih: Vratislav Karas
čas: 1:53

Téma letošní besídky batňovických dětí neslo zelenou barvu. Představení s názvem Školka žabiček bylo plné říkánek, písniček a tanečků. Dětičky převlečené za žabičky předvedly společně se svými učitelkami úžasné výkony, za které jsme je nemohli ohodnotit jinak než velkou jedničkou s hvězdičkou.

redaktor: Kateřina Nývltová
kamera: Vratislav Karas
střih: Vratislav Karas 
čas: 3:03

Obec Batňovice opět dokázala, že zde se fantazii meze opravdu nekladou. Kulturní dům totiž zaplnily pohádkové i nepohádkové bytosti. Proč? Protože zde po roce znovu probíhal dětský karneval!

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 3:00

Poslední adventní neděli se sešli občané Batňovic u vánočního stromu, kde si mohli vánoční chvíle zpříjemnit vystoupením žáků ze základní batňovické školy, poslechnout si koledy v podání žáků ze ZUŠ A. M. Buxton a nechyběl ani živý betlém. Letos bylo odpoledne obohaceno i o vánoční dílničky.

redaktor: Kateřina Nývltová
kamera: Vratislav Karas
střih: Vratislav Karas
čas: 2:11

V kulturním domě v Batňovicích opět proběhlo setkání seniorů, které už je pro obec tradiční záležitostí. Součástí programu bývá pozvání významného hosta. A kdo byl pozván tentokrát? To se dozvíte v přiložené reportáži.

redaktor: Kristýna Dolhá, Hana Šlechtová
kamera: Miroslav Kašpar
střih: Jan Šrůtek
čas: 2:03

Hubertova jízda je již tradičním zakončením jezdecké sezóny. Na Kvíčale se po dvou letech opět sešlo přes čtyřicet jezdců v sedlech a 12 vozů.

redaktor: Kristýna Dolhá
kamera:Jiří Říha
střih: Kristýna Dolhá
čas: 2:51

1   2   3  4  5  6  7

→   rychlý výpis
Televize JS © 2011

Ji Seda - Video-JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

TELEVIZE JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 pice
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Ji Seda

Seifertova 899, 542 32 pice
mob. 603 805 292