Nejnovější články

V  pořadu "Slovo starosty" se s námi starosta Města Úpice pan Radim Fryčka podělil o informace ohledně aktuálního dění ve městě a také nastínil, jaké investiční akce se v současné době plánují.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 6:40

DAK z Havlovic dne 10. prosince 2017 uspořádal dětské tvořeníčko s pohádkou. Samozřejmě na konci programu nechybělo ani divadelní představení pro dospělé.

redaktor: Helena Melicharová
kamera: Jakub Riedl
střih: Jakub Riedl
čas: 2:08

V pátek 8. prosince 2017 uspořádala Základní umělcká škola A.M. Buxton Úpice tradiční adventní koncert. V dopoledních hodinách proběhlo vystoupení zejména pro místní školy a v odpoledních hodinách pro celou širokou veřejnost.

redaktor: Kamila Gottsteinová
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 4:10

Díky iniciativě místního občana Pavla Melichara se v současné době začalo uvažovat o návratu sochy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na úpické náměstí. Jako poradce s touto problematikou byl přizván akademický sochař pan Jaroslav Jelínek, který již opravoval sochy na Městském úřadě a rekonstruoval též památník v ulici Pod Městem.

redaktor: Jan Šrůtek
kamera: Josef Provazník
střih: Jan Šrůtek
čas: 2:30 

Od 1. září probíhal v Úpici taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Štěpových. Do kurzu se letos přihlásilo téměř třicet párů, které se během čtrnácti lekcí naučily dvacet tanců. Své získané taneční dovednosti předvedly na závěrečném věnečku 3. prosince na Městském sále nad Tomanem.

redaktor: Jan Šrůtek
kamera: Jiří Říha
střih: Jan Šrůtek
čas: 1:30 

Dne 7. prosince se uskutečnil zápas mezi Úpicí a Trutnov Fans. Kdo zápas vyhrál?

redaktor: Dagmar Ducháčová
kamera: Jakub Riedl
střih: Jakub Riedl
čas: 1:52

V úterý 5. 12. 2017 se na všechny hříšníky přišel podívat Mikuláš, čert a anděl. Výjimkou nebyla ani restaurace Na Veselce, kde se tato slavná trojice taky objevila. Zlobily děti, nebo byly hodné?

redaktor: Kamila Gottsteinová
kamera: Jakub Riedl
střih: Jakub Riedl
čas: 2:33

Dne 2. prosince se na náměstí v Úpici rozzářil vánoční stromeček. Před slavnostním rozsvícením byl předveden program v podobě zpěvů místních škol a školek.

redaktor: Dagmar Ducháčová
kamera: Jakub Riedl
střih: Jakub Riedl
čas: 1:54

I tento rok se v Malých Svatoňovicích rozsvěcel vánoční stromeček. Jak rozsvěcení probíhalo se dozvíte z naší reportáže.

redaktor: Dagmar Ducháčová
kamera: Jakub Riedl
střih: Jakub Riedl
čas: 1:36

Starší články:     1   2   3  4  5  6  7   ....   256

Televize JS © 2011

Video JS - Jiří Středa

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

Televize JS

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 606 676 557
produkce@televize-js.cz

Jiří Středa

Seifertova 899, 542 32 Úpice
mob. 603 805 292