Nejnovější články

V letošním roce byla naplno započata oprava mostu II. Odboje přes řeku Úpu. Vzhledem k havarijnímu stavu mostu musel byt tento zcela uzavřen. Aby nedošlo k omezení dopravy v ulici Palackého a tím k omezení provozu na silnici I. třídy, byl zde vystavěn most náhradní. Jedná se o most, který zkonstruoval Brit Donald Coleman Bailey a našel v během II. svatové války rozsáhlé upotřebení.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 2:49

Pojďme nahlédnout trochu do historie a připomeňme si Slovanské tance v podání tanečního oboru Základní umělecké školy A.M. Buxton v Úpici pod vedením Dagmar Kašparové, které natočil Jiří Středa.

Jak pokračují práce na mostě II. odboje v Úpici jsme se byli podívat s kamerou.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 1:16

Jak pokračuje práce na skalním masivu v ulici Chelčického v Úpici nám sdělil parťák firmy Vertico s.r.o. Lukáš Huml.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef provazník
čas: 1:20

Jaký je stav koronaviru na úpicku ke dni 16. dubna 2020 nám sdělil praktický lékař Polikliniky v Úpici MUDr. Pavel Černý.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
stih: Josef Provazník
čas: 2:06

Starosta města Úpice Petr Hron infromoval jaké jsou opatření k mimořádnému opatření ke dni 16. dubna 2020.

redaktor: Jasroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 3:03

Jak se dotkla mimořádná opatření ohledně koronaviru Církve československo husitské v Úpici nám řekl farář  Mgr. Tomáš Karel.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 6:52

 

Jak se dotkla mimořádná opatření ohledně koronaviru  Římskokatolické farnosti v Úpici nám řekl ThDr. Andrzej Gőtz.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 3:11

Jak to bude v letošním roce s Českým pohárem a Světovým pohárem v běhu do vrchu nás informoval ředitel závodů Karel Šklíba.

kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 2:32

Starší články:     1   2  3  4  5   ....   324

Televize JS © 2011

Jiří Středa - Video-JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 Úpice
mobil: 603 805 292

TELEVIZE JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 Úpice
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Jiří Středa

Seifertova 899, 542 32 Úpice
mob. 603 805 292