Nejnovější články

Na otevřený dopis Základní školy Úpice-Lány do poslanecké sněmovny ČR zareagoval senátor pro obvod Trutnov ing. Jan Sobotka návštěvou Městského úřadu Úpice, kde se účastnil jednání k danému problému.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kameras: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 3:19

V sobotu 11. ledna 2020 se v Kulturním sále v Havlovicích konal již dvacátýpátý "Tříkrálový koncert"  Městské hudby Úpice pod taktovkou Zdeňka Mőglicha.

redaktor: Kateřina Vodičková
kamera: Josef Provazník
střih: Josef provazník
čas: 4:41

Jak je to v současné době s poplatky za odpady a za psa nám sdělila tajemnice Městského úřadu v Úpici Šárka Bušínská.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 4:55

Nezájem některých dětí o vzdělávání a jejich problémové chování přináší situace, kdy naposledy prospěli v šesté třídě a dokonce se přihodilo, že nemají dokončenou ani první třídu. Situace se dostala do stavu, kdy Základní škola Úpice-Lány se v prosinci obrátila na poslance s žádostí o pomoc s touto situaci. Učitelé si nevědí rady s romskými dětmi, které nechodí do školy. A když ve škole jsou, dělají maléry. Otevřeného dopisu zaslaného do Poslanecké sněmovny se ujal místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který osobně v pátek 10. ledna 2020 navštívil Úpici a účastnil se jednání na lánské škole, na Gymnáziu a SOŠ v Úpici.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník, Jiří Středa
čas: 8:20

Jak je to v současné době s pitnou vodou, s poplatky za vodné stočné a informace o čističce odpadních vod, nám sdělil ředitel MěVak Úpice ing. Josef Kubo.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 6:06

Na lánské škole v Úpici otevřeli pracovní školní dílnu pro žáky i veřejnost.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas: 3:48

Starosta města Úpice Petr Hron nás seznámil s krátkou bilancí města.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas:3:00

Jako další se zastupitelů města Úpice se představil místostarosta ing. Miloš Holman.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník, Jiří Říha
střih: Jiří Středa, Josef Provazník
čas: 9:21

9. ledna 2020 uplyne 130 let od narození českého spisovatele, intelektuála, novináře, dramatika, překladatele a amatérského fotografa Karla Čapka. Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích, byl mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887-1945). Nejedná se však pouze o výročí jeho narození, ale více se dozvíte v naši reportáži.

redaktor: Jaroslav Jebousek
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník
čas:4:02

Starší články:     1   2  3  4  5   ....   317

Televize JS © 2011

Jiří Středa - Video-JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 Úpice
mobil: 603 805 292

TELEVIZE JS

nám. T.G. Masaryka 31
542 32 Úpice
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Jiří Středa

Seifertova 899, 542 32 Úpice
mob. 603 805 292