Nejnovější články

Želva suchozemská je studenokrevný plaz, jehož tělo je chráněno krunýřem. U nás jsou nejčastěji chovány želvy zelenavá a vroubená, pocházející z jižní Evropy.

redaktor: Veronika Davidová, Aneta Staníková a MVDr. Počta
kamera: Jiří Středa, Josef Provazník a Václav Kriegel
střih: Josef Provazník

Město Úpice pořádá každoročně vánoční posezení pro úpické seniory. Ti se zde vždy sejdou v hojném počtu a mají příjemný čas. Nemohla zde chybět samozřejmě ani živá hudba nebo kulturní vložka od žáků ZUŠ A. M. Buxton.


redaktor: Tomáš Pařil
kamera: Josef Provazník
střih: Ladislav Najman

Pohádku o Sněhurce zajisté všichni velmi dobře známe, ale ZUŠ A. M. Buxton si pro úpickou veřejnost připravila své vlastní taneční podání této pohádky. Pokud jste představení nenavštívili, podívejte se na něj alespoň prostřednictvím naší reportáže.


redaktor: Tomáš Pařil
kamera: Josef Červeňák
střih: Ladislav Najman

V neděli 18. prosince 2011 byla slavnostně zahájena v malém sále kulturního klubu na náměstí výstava s názvem „VÁNOCE U STUDÁNKY." Výstava byla zahájena vystoupením žáků Základní školy Malé Svatoňovice pořadem, který se nesl v duchu vánoc. Na výstavě je k vidění několik betlému v různém provedení, různé věci s vánoční tématikou, kterou jsou zde i k zakoupení. Výstava potrvá do 1. ledna 2011.

 

redaktor: Robin Záborský
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník

20.12. 2011 se na Městském gymnáziu a střední odborné škole veřejnosprávní Upice se konala informační beseda o tříkrálové sbírce. Kde se studenti a široká veřejnost mohly dozvědět kam se budou peníze investovat.


redaktor: Robin Záborský
kamera: Jiří Říha
střih: Najman Ladislav

21. prosince našla ZŠ Úpice - Lány svůj talent. Všichni žáci se mohli do soutěže přihlásit a předvést, co v nich je. Nakonec se v tělocvičně sešlo 15 talentů, které hodnotila čtyřčlenná porota. Vítězem se stala taneční skupina 9. třídy.

redaktor: Monika Voleská
kamera: Josef Provazník
střih: Monika Voleská

 

Předškolákům nejen z úpických mateřských škol nabídla ZŠ Úpice - Lány možnost strávit jeden den se vším všudy ve své škole. Průlet úlem, jak byla akce trefně nazvána, si děti náležitě užily - zpívaly, tancovaly, vyráběly papírové kapříky a podnikly cestu za pokladem.

redaktor: Monika Voleská
kamera: Josef Provazník
střih: Monika Voleská

 

V sobotu 17. prosince 2011 v 19:00 proběhl koncert s velmi pestrým programem, kterým nás provázeli Martina Adamů a Jakub Schmidt. Více v následující reportáži....

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Červeňák

 

Vyučování na Základní škole Bratří Čapků to není jen čeština, matika, angličtina. Ale také zajímavé projekty. Jeden z těchto celoškolních s názvem „Já, ty, my, oni" vám představí tato reportáž.

 

redaktor: Veronika Davidová
kamera: Josef Provazník
střih: Josef Provazník

 

Starší články:     1   ....   235  236  237  238  239   ....   256

Televize JS © 2011

Video JS - Jiří Středa

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

Televize JS

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 606 676 557
produkce@televize-js.cz

Jiří Středa

Seifertova 899, 542 32 Úpice
mob. 603 805 292