Rubrika Batňovice celé články    |    rychlý výpis

1   2   2  3  4  5  6

Již po páté se děti z Batňovic a okolí vydaly ověřit si svoji statečnost a nebojácnost do lesa plného strašidel a bájných bytostí. Členové Spolku rodičů Batňáčci Strašidelný les připravili již tradičně na druhý záříjový víkend a stejně jako v minulých letech, i letos akce sklidila úspěch velkou návštěvností.

redaktor: Kristýna Dolhá
kamera: Josef Provazník
střih: Kristýna Dolhá

V sobotu 9.června se v Batňovicích konala akce obce, kde byla i oslava 125 let hasičů a dětský den. Lidé zde mohli vidět kulturní představení a zásahy hasičů. Pro děti byl připraven dětský den s mnoha úkoly a cenami.

redaktor: Dominika Mjartanová
kamera: Miroslav Kašpar
střih: Josef Červeňák 

Vítání občánků je pro každého rodiče velkou událostí. V sobotu 9.června 2012 jsme v Obecním úřadu v Batňovicích přivítali dvě nová miminka, Lucii Tyrychtrovou a Mikuláše Házeho.

 

redaktor:  Pavla Klimešová
kamera:  Josef Provazník
střih:  Josef Provazník

K téměř sedmistům občanům Batňovic se přidali Matyáš Řezníček, Petr Kodat a Michaela Pichová. Matyáš jako jediný ze tří dětí zažil rok 2011. Kristýně Prokopové a Vladislavu Řezníčkovi se narodil 30. prosince 2011. Petr Kodat poprvé spatřil světlo o pouhý týden později, den před příchodem Tří králů. Trojici doplnila jediná malá slečna Michaela Pichová narozená 29. února 2012.

 

redaktor: Tomáš Pařil
kamera: Josef Červeňák
střih: Martina Adamů

Nový vodojem bude vodou zásobovat úpickou Karbanku a také celou osadu Kvíčala, která leží na čtyřech katastrálních územích. Stávající zdroj nebyl dostačující, proto se obec Batňovice pro stavbu věžového vodojemu rozhodla a zažádala o dotace, které i získala. Kapacita vodojemu je 75 metrů krychlových a měl by být dokončen nejpozději koncem měsíce září.

redaktor: Monika Voleská
kamera:  Jiří Říha
střih: Josef Provazník

Pálení čarodějnic je tradiční akce pořádaná 30. dubna. Letošní rok nebyl vyjímkou a proto můžete shlédnout v přiložené reportáži čarodějnice v Batňovicích, které se sem slétli.

redaktor: Hana Šlechtová
kamera: Jiří Říha
střih: Josef Červeňák

Karneval, to je příležitost stát se jakoukoli bytostí. Jedna taková oživlá říše divů byla dne 11. března 2012 v Kulturním domě v obci Batňovice.

redaktor: Kristýna Dolhá
kamera:
Miroslav Kašpar
střih: Josef Provazník

 V Kulturním domě Batňovice se 22. prosince konala předvánoční beseda s Květou Fialovou, která byla spojená s výstavou betlémů. Nejzajímavější byl bezpochyby historický betlém, který svou velikostí zaplnil celou zeď.

 

redaktor: Tomáš Pařil
kamera: Jiří Říha
střih: Ladislav Najman

BATŇOVICE – Setkání u vánočního stromu


Vánoce už nám klepají na dveře a dokonce i první sníh začíná padat, zkrátka ideální čas na setkání u vánočního stromu v Batňovicích.


redaktor: Dominika Mjartanová
kamera: Josef Provazník
střih: Tomáš Pařil

1   2   2  3  4  5  6

→   rychlý výpis
Televize JS © 2011

Video JS - Jiří Středa

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

Televize JS

Pod Městem 625, 542 32 Úpice
tel./fax: 499 781 404
mobil: 603 805 292

PRODUKCE

mob.: 604 149 122
produkce@televize-js.cz

Jiří Středa

Seifertova 899, 542 32 Úpice
mob. 603 805 292